Nepodporujeme žiadne organizácie, pretože nám príde,
že pomáhať organizácii je pomáhať všetkým a vlastne nikomu zároveň.

Preto všetky príspevky idú priamo jednej konkrétnej osobe,
prípadne rodine ktorý/á potrebuje pomoc.

Spoločne športujeme a spoločne pomáhame.