Koho tým pomôžete podporiť?

Nepodporujeme žiadne organizácie, pretože nám príde,
že pomáhať organizácii je pomáhať všetkým a vlastne nikomu zároveň.

Preto všetky príspevky idú priamo jednej konkrétnej osobe,
prípadne rodine ktorý/á potrebuje pomoc.

Páči sa Vám čo robím?

Spoločne športujeme a spoločne pomáhame.

Regenerácia nôh
a sedacích svalov

Regeneračné nohavice REBOOTS